Semester Semesterrätt

Semester Semesterrätt

Under Gå Ner I Vikt Går Man Ner I Vikt Snabbt perioden mellan Boxningsdag och nyårsdagen ges två eller tre extra semesterdagar (beroende på kalenderår) till heltidsanställda.

Gå till den årliga semesterplanen hemsidan

Efter ett års tjänst har heltidsanställda rätt till tio semesterdagar. Går Man Ner I Vikt Besök hemsidan för semesterkalkylatorn för att se hur många semesterdagar du har rätt till baserat på tjänsteåren.

Semester är intjänade på årsjubileumsdagen men tas under kalenderåret.

Alla semestrar måste godkännas av din handledare.

Nya anställningsorienteringskrav

Såsom beskrivs i ditt anställningsbrev, för att kunna fylla i de nya kraven för nyanställda riktlinjer måste du göra följande inom de första två veckorna av anställning: