eller förbereda sig för ombordstigning

eller förbereda sig för ombordstigning

Så jag har bestämt mig för att kasta mitt fulla stöd bakom Talk Like a Pirate Day, som ska följas den 19 september. För att hjälpa till att främja denna viktiga orsak har jag bestämt mig för att söka godkännande av kända kändisar, och det gläder mig att rapportera det, Från och med idag är Tom Cruise, Julia Roberts, Britney Spears, Brad Pitt, Oprah Winfrey, Osbournes, Tiger Woods, Ted Koppel, Sopranos, Puff Doody och sena Elvis Presley alla människor som jag hoppas kommer att läsa den här kolumnen och bli stora anhängare. Jag ser inget behov av att rekrytera president Bush, eftersom han redan talar som en pirat, vilket vi kan se från det här transkriptet på en nyligen kallad vitboks presskonferens:

Som du kan se, pratar som en pirat kommer att införa dina vardagliga konversationer med romantik och fara. Så gå med i rörelsen! På söndag 19, svara inte telefonen med ” hej. ” Svara på telefonen med ” Ahoy, jag är hjärtlig! ” Om den som ringer är att han inte är uppriktig, informera honom om att han är en skörbjulhund , om den som ringer är kvinnlig, en skörbjugg hund) som kommer att gå på planken från poopdäcket och lindra i Davy Jones ‘locker, sova med fiskarna. Nej, vänta, det skulle vara Talk Som en pirat i gudfadern Dag, vilket är en annan variant jag övervägde (jag kommer att göra honom ett erbjudande som kommer att skaka hans virke ”).